Cristin-resultat-ID: 1269096
Sist endret: 24. september 2015, 18:35
Resultat
Rapport
2004

""Hvis èn er mer enn to ..."" Evaluering av organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 2

Bidragsytere:
 • Jan Wilhelm Lippestad
 • Trond Halvdan Harsvik og
 • Lars Erik Kjekshus

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Antall sider: 38
ISBN: 8214035066

Importkilder

SINTEF AS-ID: A6252

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

""Hvis èn er mer enn to ..."" Evaluering av organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 2

Sammendrag

STF78 A044510   SINTEF Helse skal på oppdrag for Helse Nord-Trøndelag gjennomføre en evaluering av ny organisasjonsstruktur for sykehusene i Namsos og Levanger (Helse Nord- Trøndelag). Evalueringen skal gjennomføres i perioden mars 2003 – juni 2005. Arbeidet utføres av forskerne Jan-W. Lippestad (prosjektleder), Trond Harsvik og Lars Erik Kjekshus. Forskningssjef Arne H. Eide er prosjekt- og kvalitetssikringsansvarlig. I henhold til avtale legger vi med dette frem den andre delrapporten i evalueringen. Datainnsamling og analyse har pågått i perioden 1. mars – 1. juli 2004.   Målet med evalueringen er å gi Helse Nord-Trøndelag en oversikt over og vurdering av hvordan den nye organisasjonsstrukturen fungerer, om modellen fungerer etter hensikten (grad av måloppnåelse), og om organiseringen ivaretar/lever opp til de overordnede mål som er nedfelt i sentrale styrings-dokumenter. I delrapporten som her legges frem har målet vært å gi en beskrivelse av situasjonen ved sykehusene i Namsos og Levanger vel et år etter implementering av den nye organisasjons-strukturen.

Bidragsytere

Jan Wilhelm Lippestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Trond Halvdan Harsvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Lars Erik Kjekshus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3