Cristin-resultat-ID: 1269131
Sist endret: 24. september 2015, 18:37
Resultat
Rapport
2004

Aktivitetsdata - psykisk helsevern for voksne. 2002 og 2003

Bidragsytere:
 • Ketil Rudjord og
 • Inger Nybrodahl

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Antall sider: 33
ISBN: 8214035015

Importkilder

SINTEF AS-ID: A6323

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktivitetsdata - psykisk helsevern for voksne. 2002 og 2003

Sammendrag

STF78 A045501   Norsk pasientregister (NPR) presenterer i denne rapporten aktivitetstall for psykisk helsevern 2002 og 2003. NPR registrerer at antall institusjoner som leverer data nå er så godt som komplett. Av sammenligningsresultater ellers kan vi presentere følgende hovedpunkter: Antall oppholdsdøgn på landsbasis er stabilt, men forskjellene mellom regionene er relativt store. Antall utskrivninger har økt på landsbasis. Det er økning i alle regioner og forskjellene er ikke store. Antallet øyeblikkelig hjelp-innleggelser er uendret på landsbasis, men antallet elektive i innleggelser har økt slik at andelen øyeblikkelig hjelp har blitt mindre. Det er store forskjeller på regionalt nivå. Koding av henvisningsformalitet og spesialistvedtak ved innleggelser har blitt bedre totalt, men mellom helseforetakene er det store forskjeller. Totalt er det færre avsluttede institusjonsopphold hvor det ikke er satt hoveddiagnose. Det er imidlertid store forskjeller mellom helseforetakene. 

Bidragsytere

Ketil Rudjord

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS

Inger Nybrodahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS
1 - 2 av 2