Cristin-resultat-ID: 1269148
Sist endret: 25. januar 2017, 13:25
Resultat
Rapport
2003

Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune - Evaluering av oppstartsfasen av prosjektet

Bidragsytere:
 • Lisbet Grut og
 • Tone Øderud

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2003
Hefte: SINTEF rapport A6369
ISBN: 8214029651
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A6369

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune - Evaluering av oppstartsfasen av prosjektet

Sammendrag

STF78 A034505   Prosjektet ""Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune"", ble startet høsten 2002 og er planlagt gjennomført over 3,5 år. SINTEF Unimed har fått i oppgave å gjennomføre en prosessevaluering for å bidra til læring og forbedring av prosjektet underveis. Skien kommune og Arbeids- og administrasjonsdepartementet finansierer prosjektet.   Prosjektets mål er å etablere et varig arbeidstilbud for ti multifunksjonshemmede personer i Grenland, Telemark. Gjennom anvendelse av bryterstyrt teknologi, trådløs kommunikasjon og it-baserte kommunikasjonshjelpemidler som Rolltalk kan sterkt funksjonshemmede styre industrimaskiner og strikkemaskiner. Prosjektet skal samle erfaringer og prøve ut om denne brukergruppen kan utføre et slikt arbeid og hvordan dette kan tilrettelegges og organiseres.   Rapporten gir en evaluering av oppstartfasen og foreslår anbefalinger for videre fremdrift av prosjektet.

Bidragsytere

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Tone Øderud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2