Cristin-resultat-ID: 1269331
Sist endret: 24. september 2015, 18:44
Resultat
Rapport
2008

Prevalens av autisme

Bidragsytere:
 • Karl-Gerhard Hem og
 • Tonje Lossius Husum

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
ISBN: 9788214045079

Importkilder

SINTEF AS-ID: A7249

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalens av autisme

Sammendrag

SINTEF Helse har etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse hvor formålet har vært å oppdatere kunnskapsstatus om forekomst av personer med diagnoser i autismespekteret i Norge. Med autismespekterdiagnoser (ASD) mener vi F84 diagnosene i ICD-10. Det er også kartlagt prosedyrer og rutiner for diagnostisering av autismespektertilstander. Metoder som er benyttet i prosjektet er: litteraturstudier i anerkjente databaser, samtaler med norske fagmiljøer, registerstudier og en spørreundersøkelse til habiliteringstjenestene. Konklusjon: I følge en av verdens fremste forskere på prevalens av autisme, er det beste estimatet i dag av forekomst av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser på 60 til 70 personer per 10 000 innbygger (Fombonne, Nov, 2005). Kartleggingen blant 27 av habiliteringsteamene gir en estimert forekomt av lidelser i autismespekteret på 5 per 10 000 innbygger. Dette estimatet er svært lavt, og kan skyldes at habiliteringsteamene for det meste har oversikt over den unge befolkningen.

Bidragsytere

Karl-Gerhard Hem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Tonje Lossius Husum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2