Cristin-resultat-ID: 1269336
Sist endret: 24. september 2015, 18:45
Resultat
Rapport
2008

Beregning av spredning av finpartikulært materiale i Vinjefjorden ved dumping av sprengstein.

Bidragsytere:
 • Henrik Rye og
 • Ben Arve Hetland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Antall sider: 17
ISBN: 9788214045499

Importkilder

SINTEF AS-ID: A7336

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beregning av spredning av finpartikulært materiale i Vinjefjorden ved dumping av sprengstein.

Sammendrag

I forbindelse med et planlagt utbedringsarbeid på E39 i Halsa kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Sør-Trøndelag ønsker Statens vegvesen Region midt å dumpe masseoverskuddet av sprengstein i Vinjefjorden. Som grunnlag for en utredning av spredning og sedimentering av finstoffet fra sprengsteinen som skal dumpes, har SINTEF i perioden 29. april – 27. mai 2008 gjennomført strømmålinger på stedet med en profilerende strømmåler. Deretter har SINTEF foretatt beregninger av spredning av den finpartikulære fraksjonen av utslippet. Transporten av utslippet er basert på de gjennomførte strømmålingene. Forventede konsentrasjoner av den finpartikulære fraksjonen er beregnet for nærliggende oppdrettsanlegg. Den foreliggende rapporten gir en oppsummerende presentasjon av beregningsresultatene.

Bidragsytere

Henrik Rye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean

Ben Arve Hetland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean
1 - 2 av 2