Cristin-resultat-ID: 1269430
Sist endret: 14. mars 2016, 13:21
Resultat
Rapport
2008

Støysoner for helikopterlandingsplass ved nye Molde sykehus

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: A8498
Antall sider: 24
ISBN: 9788214044102
Open Access

Importkilder

SINTEF AS-ID: A8498

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner for helikopterlandingsplass ved nye Molde sykehus

Sammendrag

Det er utført støyberegning av en planlagt landingsplass for ambulansehelikopter ved nye Molde sykehus i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Bergningene er utført med programmet NORTIM.

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1