Cristin-resultat-ID: 1269466
Sist endret: 24. september 2015, 18:50
Resultat
Rapport
2008

Effektberegning av tiltak for gang-/sykkeltrafikk

Bidragsytere:
  • Dag Eiliv Bertelsen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF rapport

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Antall sider: 147
ISBN: 9788214047080

Importkilder

SINTEF AS-ID: A9119

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effektberegning av tiltak for gang-/sykkeltrafikk

Sammendrag

EFFEKT er et verktøy for samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av veg- og trafikktiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte knyttet til Statens vegvesens Håndbok 140 om Konsekvensanalyser. GS-modulen er en spesialmodul i EFFEKT for analyse av tiltak i vegnett for gang- og sykkeltrafikk. Modulen er basert på den samme tankegangen, de samme generelle grunnlagsdataene og mange av de samme skjermildene som EFFEKT for øvrig. Den har imidlertid ingen direkte kopling til EFFEKT-prosjekter som omfatter andre transportformer.GS-modulen beregner tidsforbruk og tidskostnader, ulykker og ulykkeskostnader, helsekostnader, utrygghetskostnader, kostnader til bygging, drift og vedlikehold av GS-vegnettet.Dagens GS-modul egner seg til analyse av prosjekter som innebærer forbedringer i eksisterende GS-vegnett, også i tilfeller der eksisterende GS-trafikk endrer rutevalg. GS-modulen inneholder imidlertid ingen automatikk for rutevalg slik transportmodellene gjør. Rutevalget må angis av brukeren. Videre¬utvikling vil skje etter hvert som en får bedre kunnskaper og tilgang til mer detaljerte grunnlagsdata.Denne rapporten er identisk med rapport nr 2008/03 fra Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet: «Brukerveiledning GS-modulen i EFFEKT 6».

Bidragsytere

Dag Eiliv Bertelsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Mobilitet og samfunnsøkonomi ved SINTEF AS
1 - 1 av 1