Cristin-resultat-ID: 1272184
Sist endret: 24. september 2015, 20:21
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2009

Privat 2.0

Bidragsytere:
  • Petter Bae Brandtzæg

Bok

Delte meninger. Om nettets sosiale side
ISBN:
  • 9788215014968

Utgiver

Universitetsforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2009
Sider: 194 - 212
ISBN:
  • 9788215014968

Importkilder

SINTEF AS-ID: S14791

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Privat 2.0

Sammendrag

Internett-bruken har eksplodert i Norge de siste årene. Samtidig endres vår oppfatning av hva som er privat. Våre digitale fotavtrykk er tydeligere enn noensinne. Vi opptrer hyppigere og mer åpent i offentlige sosiale fora på Internett, som for eksempel Nettby og Facebook. Selvpresentasjonen i disse og andre nettsamfunn gjenspeiler i stor grad hvem vi er, og hvilke interesser vi har. Vi blottlegger ofte navn, kontaktinformasjon og bilder, vi kringkaster status for hva vi gjør eller føler, og vi publiserer politiske, kulturelle og religiøse preferanser. Fremtidens digitale virkelighet vil trolig føre til ytterligere avslørende synlighet, og grensene mellom hva som er privat og offentlig vil kunne bli enda mer diffuse.  

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Petter Bae Brandtzæg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Delte meninger. Om nettets sosiale side.

Røys, Heidi Grande. 2009, Universitetsforlaget. Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1