Cristin-resultat-ID: 1273146
Sist endret: 24. september 2015, 21:04
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2011

SPENNINGSOVERVÅKNING I RANA GRUBER

Bidragsytere:
  • Trond Erik Larsen

Presentasjon

Navn på arrangementet: Bergmekanikkdagen 2011
Sted: Oslo
Dato fra: 25. november 2011
Dato til: 25. november 2011

Arrangør:

Arrangørnavn: Norsk Jord og Fjellteknisk forbund

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2011

Importkilder

SINTEF AS-ID: S21965

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SPENNINGSOVERVÅKNING I RANA GRUBER

Sammendrag

 I forbindelse med at Rana Gruber AS legger om bryningsmetoden fra skivepall til skiveras har SINTEF Byggforsk faggruppe for Geologi og bergteknikk gjennomført bergspenningsmålinger med 2-dimensjonal overboringsmetode ved 6 lokaliteter. Formålet med målingene er å skaffe en oversikt over spenningsnivået i horisontalplanet i bergmassen.Videre er det installert  langtidsdoorstoppere og ekstensometre for å avdekke/overvåke  spenningsendringer og deformasjoner som vil komme i overgangen fra skivepall til skiverasbrytning.

Bidragsytere

Trond Erik Larsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Infrastruktur ved SINTEF AS
1 - 1 av 1