Cristin-resultat-ID: 1275147
Sist endret: 31. mai 2017, 08:52
Resultat
Rapport
2015

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Bidragsytere:
 • Leif Grimsmo
 • Ana Karina Carvajal
 • Rasa Slizyte
 • Maitri Thakur
 • Bendik Toldnes og
 • Robert Wolff

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Fiskeri og havbruk

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 40
ISBN: 9788214058765
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Sammendrag

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord. • Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi • Produkt- og markedsutvikling. • Forskning på funksjon og helsemessige effekter av marine proteiner. • Målrettet industriell satsing i regioner hvor det i dag landes mye hvitfisk og på klynger hvor det gjøres et systematisk arbeid for å integrere verdikjeden fra fiskeri til industri og marked. I tillegg bør det vurderes tiltak som gir fiskeflåten incitamenter til å prosessere eller ta i land restråstoff for videre foredling.

Tittel

Potentials for processing and products from white fish rest rawmaterias

Sammendrag

The report gives an evaluation of the possibilities for processing and products from whitefish rest rawmaterials in Norway with the main focus on the proein fraction. The major recommmended focus areas are; Development of new- or inplementation of existing technology for automated sorting of rest rawmaterial onboard. Research on industrial development of processing technology. Development of novel products and markets. Research on heatth effects from marine proteins. Targeted industrial focus on regions with the major landings of whitefish and on industrial clusters with integration of fisheries, processing industry and market. In addition it is recommended that the fishinf fleet should be given regulatory incitiments to process or land rest rawmaterial for further processing.

Bidragsytere

Leif Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ana Karina Carvajal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Rasa Slizyte

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Maitri Thakur

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klima og miljø ved SINTEF Ocean

Bendik Toldnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »