Cristin-resultat-ID: 1290431
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
NVI-rapporteringsår: 2015
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2015

Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse: Kristen åpenbaringsteologi i dag

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
ISSN 1903-6523
e-ISSN 2446-0850
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Trykket: 2015
Volum: 42
Hefte: 3
Sider: 203 - 216
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Inkarnasjonen • Sannhet • Åpenbaring

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse: Kristen åpenbaringsteologi i dag

Sammendrag

Oppgaven for kristen teologi er å fortolke og presisere egenarten i den bibelske åpenbaring under ivaretagelse av dens ambisjon om å representere universell sannhet. Det gjøres gjennom en utfoldelse av inkarnasjonsdogmet forstått som manifestering av guddommelighet innen rammen av det skapte på en måte som overgår menneskets mulighet for rasjonell forståelse. Denne artikkelen er en undersøkelse av den historiske bakgrunn for og aktuelle anvendelse av dette standpunkt.

Tittel

Revelation of God and conception of reality: Christian revelatory theology today

Sammendrag

The task of Christian theology is to present and develop the particularity of the biblical revelation in its ambition of representing universal truth. This is done through the explication of the doctrine of the incarnation as the manifestation of divinity within the context of the created in a way that surpasses the human ability of rational comprehension. This essay is an investigation of the historical foundation and actual implications of this position.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1