Cristin-resultat-ID: 1302592
Sist endret: 18. desember 2015, 13:05
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2015

Hydrogenkraft neste

Bidragsytere:
  • Sigurd Sannan

Tidsskrift

Dagens næringsliv
ISSN 0803-9372

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Sider: 33 - 33

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hydrogenkraft neste

Sammendrag

CO2-håndtering som gir klimavennlig kraft og grønt drivstoff på en gang, nærmer seg det muliges verden.

Bidragsytere

Sigurd Sannan

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Termisk energi ved SINTEF Energi AS
1 - 1 av 1