Cristin-resultat-ID: 1304751
Sist endret: 29. desember 2015 19:54
Resultat
Rapport
2015

Søknad på professorat ved norske universiteter og høgskoler

Bidragsytere:
  • Gunnar Hartvigsen

Utgiver/serie

Utgiver

Munin open research archive, UiT Norges Arktiske Universitet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søknad på professorat ved norske universiteter og høgskoler

Sammendrag

En ansatt i vitenskapelig stilling skal utføre minst tre forskjellige oppgaver: forskning, undervisning og formidling. I tillegg kommer administrative gjøremål. Oppgavene trekker på ulike ferdigheter som alle bør dokumenteres i en søknad på en vitenskapelig stilling. Dessverre er det kun et mindretall som utformer sine søknader slik at totalkompetansen anskueliggjøres. En god søknad skal være komplett, velordnet og positiv. I søknaden skal bedømmelseskomiteen finne svar på alle sin spørsmål, søknaden skal være lett å finne fram i og søknaden skal fokusere på søkerens kompetanse og presentere denne i et positivt lys. Bedømmelseskomiteen vil som hovedregel legge dobbelt så mye vekt på undervisningserfaring som administrativ erfaring, og videre dobbelt så mye vekt på vitenskapelige kvalifikasjoner i forhold til undervisningserfaring. Og kravene til vitenskapelige kvalifikasjoner kan ikke fravikes.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1