Cristin-resultat-ID: 1304753
Sist endret: 29. desember 2015 19:59
Resultat
Rapport
2015

Hvordan bli professor før du er 40? (Alternativt – Hvordan bli professor?)

Bidragsytere:
  • Gunnar Hartvigsen

Utgiver/serie

Utgiver

Munin open research archive, UiT Norges Arktiske Universitet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 17

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan bli professor før du er 40? (Alternativt – Hvordan bli professor?)

Sammendrag

Med den norske opprykksordningen hvor alle med professorkompetanse gis et personlig professorat, så er det ingen andre enn den vitenskapelig ansatte selv som står i veien for professortittelen. I denne artikkelen gjennomgås 12 suksesskriterier for å oppnå professorkompetanse: (1) Ta imot faglige utfordringer; (2) tenk publisering; (3) barn bør ta tid; (4) begrens forelesningsforberedelser; (5) ha faste veiledningstidspunkt; (6) forelesningsfri = forskningstid; (7) aksepter ditt kompetansenivå; (8) etabler en infrastruktur for forskning; (9) overlat de tyngste tillitsvervene til professorene; (10) hold deg unna Internett og andre tidstyver; (11) vær sta; (12) vær strategisk – ikke kynisk. Følger du disse rådene så er professortittelen i høyeste grad oppnåelig før du fyller førti år.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1