Cristin-resultat-ID: 1304755
Sist endret: 29. desember 2015 20:01
Resultat
Rapport
2011

Hvordan bli professor før du er 40?

Bidragsytere:
  • Gunnar Hartvigsen

Utgiver/serie

Utgiver

Munin open research archive, UiT Norges Arktiske Universitet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 16

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan bli professor før du er 40?

Sammendrag

Med den norske opprykksordningen hvor alle med professorkompetanse gis et personlig professorat, så er det ingen andre enn den vitenskapelig ansatte selv som står i veien for professortittelen. I denne artikkelen gjennomgås 12 suksesskriterier for å oppnå professorkompetanse: (1) Ta imot faglige utfordringer; (2) tenk publisering; (3) barn bør ta tid; (4) begrens forelesningsforberedelser; (5) ha faste veiledningstidspunkt; (6) forelesningsfri = forskningstid; (7) aksepter ditt kompetansenivå; (8) etabler en infrastruktur for forskning; (9) overlat de tyngste tillitsvervene til professorene; (10) hold deg unna Internett og andre tidstyver; (11) vær sta; (12) vær strategisk – ikke kynisk. Følger du disse rådene så er professortittelen i høyeste grad oppnåelig før du fyller førti år.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1