Cristin-resultat-ID: 1325278
Sist endret: 28. januar 2016, 14:18
Resultat
Rapport
2015

Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014

Bidragsytere:
 • Helge Skoglund
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Eirik Normann
 • Tore Wiers
 • Bjørnar Skår
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

LFI Uni Research Miljø

Serie

LFI Uni Miljø
ISSN 1892-8889

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 242
Antall sider: 44

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014

Sammendrag

Høsten 2014 utførte Uni Research Miljø drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I tillegg ble det høsten 2014 utført kartlegging i elvemunninger og uttak av rømt oppdrettslaks i Hordaland og i Ryfylke, som følge av flere rømningsepisoder. I denne rapporten har vi sammenstilt resultatene fra disse undersøkelsene. Det er også inkludert resultater fra tidligere års tellinger for å gi en beskrivelse av utvikling i bestandsforhold og innslag av rømt oppdrettslaks.

Bidragsytere

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Eirik Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »