Cristin-resultat-ID: 1329602
Sist endret: 1. februar 2016, 10:38
Resultat
Rapport
2016

Dynamiske forhold ved kraftledningers opphengssystem : retningslinjer og kravspesifikasjoner ved design av lineoppheng

Bidragsytere:
 • Svein Magne Hellesø
 • Steinar Refsnæs og
 • Steinar Strømdahl

Utgiver/serie

Utgiver

Energi Norge

Serie

Publikasjon (Energi Norge)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 396-2016
Antall sider: 58
ISBN: 978-82-436-1014-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dynamiske forhold ved kraftledningers opphengssystem : retningslinjer og kravspesifikasjoner ved design av lineoppheng

Sammendrag

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å øke stivheten, og dermed redusere utsvinget, til en dobbel loop. Avstanden mellom de to lederne i dobbelloopen har mindre betydning for stivheten. Avstanden kan dermed velges slik at det blir en så praktisk utførelse som mulig. Det er svært vanlig å skjøte loopen ved å bruke to parallellklemmer. Simuleringene viser at dette er en uheldig løsning, som gir vesentlig større utsving enn en enkel gjennomgående loop. Det anbefales at loop med skjøt utformes som en dobbelloop. Det vil si at hver ende føres opp til avspenningsklemmen på motsatt side og klemmes fast der. I hengeklemmer kan linene få ut-mattingsbrudd når linene vibrerer. Bruddene oppstår hovedsakelig fra klemstykket og fram til siste opplagerpunkt i både ytre og indre trådlag. Det mest kritiske punktet er ved kanten av klemstykket, som gjør det vanskelig å registrere skaden ved tilstandskontroll. For spenn uten dempere anbefales det at forholdet mellom horisontalt strekk og egenvekten pr lengdeenhet (faktoren H/w) for spennet holdes under en gitt verdi. For spenn som ligger utenfor den anbefalte grenseverdien, anbefales det å gjennomføre en detaljert beregning av vibrasjonsnivået for å sikre at planlagt dempning er tilstrekkelig til å beskytte spennet mot skadelige vibrasjoner. Boltede klemmeforbindelser kan løsne og føre til fretting og utmattingsbrudd i linen hvis komponentene "setter" seg. Problemet kan reduseres ved å designe et klemmesystem, som er mer elastisk og dermed gjør kraftreduksjonen mindre. Dette kan oppnås ved å benytte lange slanke skruer med høy strekkfasthet og selvlåsende gjengeprofil, store kraftfordelende underlagsskiver og tallerkenfjærer, som lettere tar opp dimensjonsforandringer. Laboratorietester viste at økt elastisitet ved bruk av tilpassede tallerkenfjærer, underlagsskiver og gjentatt kompresjon av linen, som oppnås ved ettertrekking av boltene, kan halvere kraftreduksjonen i klemmene.

Bidragsytere

Svein Magne Hellesø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS

Steinar Refsnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS

Steinar Strømdahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3