Cristin-resultat-ID: 1334551
Sist endret: 27. februar 2017, 13:00
Resultat
Rapport
2015

Støysoner etter T-1442/2012 for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

si

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: A26808
ISBN: 9788214058932
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter T-1442/2012 for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten med 100 flybevegelser pr. år. Beregningene viser at det er et lite antall bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften. Oppdragsgiver: Sykehuset Innlandet HF

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 1 av 1