Cristin-resultat-ID: 1339542
Sist endret: 24. februar 2017, 14:16
Resultat
Rapport
2013

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved UNN Tromsø

Bidragsytere:
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien og
 • Femke B. Gelderblom

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: A24142
Antall sider: 25
ISBN: 9788214053180
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved UNN Tromsø

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandingsplass ved UNN Tromsø i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken for året 2011. Oppdragsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS

Femke B. Gelderblom

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Software and Service Innovation ved SINTEF AS
1 - 2 av 2