Cristin-resultat-ID: 1341674
Sist endret: 27. juni 2018, 15:37
Resultat
Rapport
2016

Kildesporing av fekal vannforurensing i tilløpsbekkene til Jonsvannet

Bidragsytere:
 • Adam Paruch
 • Lisa Paruch og
 • Trond Mæhlum

Utgiver/serie

Utgiver

NIBIO

Serie

NIBIO Rapport
ISSN 2464-1162

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Volum: 2
Hefte: 34
Antall sider: 60
ISBN: 978-82-17-01597-0
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

DNA-analyse • Vannkvalitet

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kildesporing av fekal vannforurensing i tilløpsbekkene til Jonsvannet

Sammendrag

NIBIO ble engasjert av Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg til å utføre en undersøkelse gjennom et prosjekt på kildesporing av fekal vannforurensing i tilløpsbekker til Jonsvannet (dvs. Jervbekken, Valsetbekken, Lykkjbekken og Sagelva) og i tillegg i en kontrollprøve fra utløp i Jonsvannsveien. Formålet med prosjektet var primært å benytte molekylærbiologiske metoder for sporing av fekale forurensningskilder og å definere hvor i nedbørfeltet fekal forurensing fra mennesker, drøvtyggere og hester dominerer. Resultatene fra prosjektet viser at fekal forurensing med E. coli ble funnet i de fleste ferskvannsprøver tatt ut fra Valsetbekken, Jervbekken og Sagelva. Også, ble E. coli påvist i alle prøver fra Lykkjbekken og fra utløp i Jonsvannsveien. I tillegg viste resultatene en lik trend som ble observert gjennom tester av alle vannprøvene, dvs. et klart bidrag i fekal forurensingen fra mennesker i den kalde perioden (generelt forsommeren og forvinteren) og høyest bidraget fra dyr (særlig drøvtyggere) i den varme perioden (generelt juni - september 2015).

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Adam Paruch

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Lisa Paruch

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Trond Mæhlum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 3 av 3