Cristin-resultat-ID: 1344294
Sist endret: 11. mai 2016, 08:24
Resultat
Rapport
2008

Beregning av støysoner etter T-1442 for Sandefjord lufthavn Torp

Bidragsytere:
 • Idar Ludvig Nilsen Granøien og
 • Frode Haukland

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: A8259
Antall sider: 56
ISBN: 9788214044034
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beregning av støysoner etter T-1442 for Sandefjord lufthavn Torp

Sammendrag

Det er gjennomført beregning av flystøy rundt Sandefjord lufthavn Torp for situasjonen i 2007 og en prognose for 2018 i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene viser en betydelig reduksjon i areal innenfor støysonene, delvis som følge av endret regelverk fra forrige gang, men først og fremst som følge av endringer i flyflåten på sivil side og sterk reduksjon i antall bevegelser med jagerfly. Støysonene i henhold til T-1442 ligger i kommunene Stokke og Sandefjord. Det er ikke indikasjoner på at det er behov for støyreduserende tiltak på boliger rundt flyplassen sett i forhold til forurensningsforskriften. Oppdragsgiver: Sandefjord lufthavn AS

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS

Frode Haukland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 2 av 2