Cristin-resultat-ID: 1348788
Sist endret: 8. august 2019, 13:49
Resultat
Rapport
2016

Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182

Bidragsytere:
 • Even Ambros Holte
 • Signe Annie Sønvisen og
 • Ingunn Marie Holmen

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Ocean

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, maritim og offshore, inkludert fornybar energi – havvind; heretter hovedsakelig omtalt som havromsnæringene). Således har det vært sentralt å avdekke eksisterende muligheter, så vel som fremtidige utviklingsbehov, for teknologier og teknologisk utstyr som næringslivet (brukere og leverandører), forvaltningen og FoU-miljøene ser for å kunne overvåke, forvalte og utnytte havets ressurser og muligheter. Dette på tvers av næringene og i et internasjonalt perspektiv. Arbeidet har fokusert på hva som kan løftes mellom havromsnæringene, vel vitende om at havrommet er allsidig og krever en flerfaglig tilnærming. I det ligger at teknologi og løsninger også kan hentes fra helt andre områder, hvilket i en viss grad også er omtalt. Rapporten dokumenterer at det er et betydelig potensial på tvers av havromsnæringene, både i form av eksisterende løsninger og fremtidige utviklingsbehov. For fremtidige utviklingsløp er næringsspesifikke samt felles utviklingsbehov identifisert. Samtidig må en være klar over de barrierer som eksisterer, men som en mener skal være fullt mulig å overkomme gitt at de tas tak i. Dette er helt avgjørende for at det antatte verdiskapingspotensialet skal kunne realiseres

Bidragsytere

Even Ambros Holte

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Signe Annie Sønvisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean

Ingunn Marie Holmen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 3 av 3