Cristin-resultat-ID: 1349238
Sist endret: 17. januar 2018, 19:38
Resultat
Rapport
2016

Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering)

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Ingvild Kirkehei
 • BA Steinsvåg og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 24
ISBN: 978-82-8082-712-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering)

Sammendrag

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å søke etter eksisterende systematiske oversikter som har undersøkt effekten av lavterskeltilbud, selvhenvisning, tidlig intervensjon og enkel tilgang til spesialist. Målet med tiltakene er bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Metode Vi utførte et systematisk litteratursøk i flere data-baser. Søket ble utført i november 2015 og potensielt relevante referanser ble sortert etter tema. Resultat Vi fant åtte referanser til mulige relevante oversikter. Tema i oversiktene var: • Henvisning • Kriseteam • Samhandling primærhelse- og spesialisthelsetjeneste • Tidlig intervensjon etterfulgt av spesialisert rusbehandling • Organisert opptrapping av behandling De åtte referansene var publisert mellom 2010 og 2015. En av oversiktene var en systematisk oversikt publisert i Cochrane-biblioteket. Vi har ikke vurdert oversiktenes metodiske kvalitett eller lest rapportene i fulltekst. Vi kan derfor ikke trekke noen konklusjoner om oversiktenes resultater eller være sikker på at de oppfyller alle kriteriene for systematiske oversikter. Vi presenterer sammendragene fra oversiktene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

BA Steinsvåg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4