Cristin-resultat-ID: 1352374
Sist endret: 26. april 2016, 11:49
Resultat
Rapport
2006

Flystøyberegninger for Moss lufthavn, Rygge. Støysonegrenser etter T-1442

Bidragsytere:
  • Idar Ludvig Nilsen Granøien

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: A58
Antall sider: 17
ISBN: 82-14-02855-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flystøyberegninger for Moss lufthavn, Rygge. Støysonegrenser etter T-1442

Sammendrag

Det er beregnet flystøysonegrenser for Moss lufthavn, Rygge, basert på forventet trafikkgrunnlag ved åpningen i 2006. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien når lydutbredelsen beregnes. Denne rapporten viser datagrunnlaget for beregningen og de resulterende støysoner tegnet ut på kartbakgrunn. Den inneholder også et kapittel med bakgrunnsmateriale for T-1442, de viktigste premisser i retningslinjen, samt omtale av forskriften til forurensningsloven FOR 1089 (grenseverdiforskriften). I tillegg til rapporten leverer SINTEF resultatene på SOSI filer, som gjør mottaker i stand til å importere resultatene i digitale kartbaser. Støysonekartet skal i henhold til retningslinjen tas inn i kommunens plankart. Støysonene berører kommunene Rygge og Råde og i mindre grad Moss og Våler. Kommunene Horten, Rakkestad og Fredrikstad, som tidligere har vært berørt av støysonegrenser for Rygge, går nå klar av sonene. Oppdragsgiver: Luftoperativt inspektorat, Rygge

Bidragsytere

Idar Ludvig Nilsen Granøien

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Sustainable Communication Technologies ved SINTEF AS
1 - 1 av 1