Cristin-resultat-ID: 1357118
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:09
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2015

Terror og teologi

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

For Bibel og bekjennelse

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Publisert online: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Terror og teologi

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1