Cristin-resultat-ID: 1360914
Sist endret: 3. januar 2017 13:36
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Informasjonsbehov til unge jenter ved p-pillebruk

Bidragsytere:
 • Mari Rønning Kjendsli
 • Kari Glavin og
 • Edith L Roth Gjevjon

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Volum: 11
Hefte: 2
Sider: 116 - 123

Importkilder

Norart-ID: 1600601286

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Informasjonsbehov til unge jenter ved p-pillebruk

Sammendrag

Bakgrunn: P-piller er det mest brukte prevensjonsmiddelet i Norge, og helsesøster er en betydelig forskriver av prevensjon til unge jenter. Konkrete ferdigheter i tillegg til kunnskap er avgjørende for unge jenters handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner. Hensikt: Studiens hensikt var å kartlegge og belyse unge jenters informasjonsbehov om p-piller og p-pillebruk og å sammenlikne informasjonsbehovet for de yngste og de eldste i gruppen av jenter som helsesøster frem til nå har forskrevet p-piller til. Metode: Studien hadde et beskrivende design. Data ble samlet retrospektivt fra en internettbasert database og analysert ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse. Totalt 500 henvendelser fra jenter på 16 og 19 år ble samlet inn fra nettsiden Klara Klok. Kjikvadrat-test ble benyttet for å sammenlikne de to aldersgruppenes informasjonsbehov. Resultater: Resultatene fra denne studien antyder at unge jenter har størst informasjonsbehov om blødning og blødningsforstyrrelser i tillegg til prevensjonseffekt. Det ble funnet signifikante forskjeller mellom 16- og 19-åringenes informasjonsbehov om prevensjonseffekt og ufarlige bivirkninger. Konklusjon: Unge jenter kan ha et sammensatt informasjonsbehov ved bruk av p-piller. Helsesøstre har en viktig rolle i å informere og følge opp unge p-pillebrukere og bør ha kunnskap om de ulike informasjonsbehov som kan oppstå ved bruk av prevensjonsmiddelet.

Tittel

Young girls’ need for information after starting the combined oral contraceptive pill

Sammendrag

Background: The combined oral contraceptive pill is the most widely used contraceptive in Norway, and the public health nurse is a significant prescriber of contraception for young girls. Knowledge about contraception is important in order to have competence in sexual situations. Objective: The purpose of this study was to investigate young girls’ need for information related to oral contraceptive use, and to compare the information needs of the youngest and the oldest group of girls to whom the public health nurse prescribes contraception. Method: The study had a descriptive design where data was collected retrospectively from an internet-based database and analysed using quantitative content analysis. A total of 500 inquiries about oral contraception were collected from the website Klara Klok. Chi-square test was used to compare data from 16 and 19 year old girls. Results: The results of this study show that young girls have the greatest need for information relating to the category ‘Hemorrhage and Bleeding disorders’ in addition to ‘Contraception Effects’. In addition, significant differences were found between 16 and 19 year olds, in the categories of ‘Contraceptive Efficacy’ and ‘Harmless side effects’. Conclusion: Young girls may have complex information needs when using oral contraception. Public health nurses have an important role of informing and following up on young oral contraception users, and should be knowledgeable about the different information needs that may arise from the use of contraception.

Bidragsytere

Mari Rønning Kjendsli

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Barnemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Kari Glavin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Edith L Roth Gjevjon

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3