Cristin-resultat-ID: 1366224
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:36
Resultat
Rapport
2016

Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade .

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Therese Kristine Dalsbø og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Folkehelseinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 64
ISBN: 978-82-8082-748-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade .

Sammendrag

Det anslås at én av ti unge i Norge har skadet seg selv, og mange av disse forsøker å ta livet av seg,men tallene er usikre. Det er viktig å ha gode tiltak i helsetjenesten for å forhindre gjentakelse av selvskading eller selvmordsforsøk. Det er forsket på en rekke tiltak, og vi har undersøkt om folk skader seg sjeldnere og har færre selvmordsforsøk når de har fått ett av disse tiltakene. Vi har også sett på om tiltakene kan redusere psykiatriske symptomer. Vi fant: aktiv kontakt og oppfølging i akuttmottak reduserer trolig antall nye selvmordsforsøk  problemsløsningsterapi reduserer muligens ny villet egenskade og psykiatriske symptomer. Psykodynamisk interpersonlig terapi reduserer muligens psykiatriske symptomer. Intensiv oppfølging og oppsøking reduserer muligens ny villet egenskade, selvmordsforsøk og selvmord  effekten av andre sekundærforebyggende tiltak som blant annet kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, telefonkontakt, og de skolebaserte programmene C‐CARE (Counselors Care: Assess, Respond, Empower) og CAST (Coping and Support Training) er usikker fordi dokumentasjonen er av svært lav kvalitet. Resultatene må tolkes med forsiktighet da det er brede konfidensintervaller rundt estimatene.

Tittel

Effects of secondary preventive interventions against self‐harm

Sammendrag

There may be as many as 1 in 10 young people in Norway who have self‐harmed, and many of them attempt suicide, but the exact occurrence is uncertain. When people contact health services after self‐harm or suicide attempts, it is important to have effective interventions for preventing that it happens again. We have found research on many interventions and studied whether people harm themselves less frequently and have fewer suicide attempts when they have received one of these interventions compared to people in a control group who have not received the intervention. We have also looked at whether the interventions can reduce psychiatric symptoms. We found: active contact and follow‐up in emergency wards probably reduces new sucicide attempts.Problem solving therapy possibly reduces repeat self‐harm and psychiatric symptoms  psychodynamic interpersonal therapy possibly reduces psychiatric symptoms. Intensive follow‐up and outreach possibly reduces repeat self‐harm, sucicide attempts and suicides. The effect of other secondary prevention interventions like e.g. cognitive therapy, cognitive behaviour therapy, telephone contact, and the school‐based programs C‐CARE (Counselors Care: Assess, Respond, Empower) and CAST (Coping and Support Training) are uncertain because the evidence is of very low quality The results must be interpreted with caution as there are wide confidence intervals around the estimates.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3