Cristin-resultat-ID: 1373622
Sist endret: 19. august 2016 14:30
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Omsorgens innhold og mangfold. Fenomenet omsorg sett fra et flerfaglig perspektiv

Bidragsytere:
 • Trine Klette
 • Tormod Kleiven
 • Mary Kalfoss
 • Liv Halvorsrud og
 • Jenny Owe

Tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning
ISSN 2387-5976
e-ISSN 2387-5984
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Trykket: 2016
Volum: 2
Hefte: 1
Sider: 12 - 23
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Omsorgens innhold og mangfold. Fenomenet omsorg sett fra et flerfaglig perspektiv

Sammendrag

I denne artikkelen utforskes omsorgsfenomenet i lys av ulike faglige perspektiver, henholdsvis diakoni, tilknytningsteori, sykepleie og livskvalitetsforskning. Hensikten er å bidra til å utdype og klargjøre fenomenet med særlig tanke på det økende behovet for tverrfaglig samarbeid på ulike områder. Vi har benyttet beskrivelser av omsorg som henholdsvis en menneskelig tilstand, et moralsk imperativ/ideal, et mellommenneskelig forhold og en terapeutisk intervensjon for å tydeliggjøre sammenfall og ulikheter mellom perspektivene. Gjennom litteraturstudier og en reflekterende tilnærming til materialet kom vi fram til at det eksisterer flere og til dels overraskende fellestrekk mellom de valgte perspektivene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Trine Klette

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tormod Kleiven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Strategiske sentre for forskning ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Mary Kalfoss

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Liv Torill Halvorsrud

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Halvorsrud
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jenny Owe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5