Cristin-resultat-ID: 1377849
Sist endret: 28. november 2017 10:16
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Kritiske vegval for det norske språkregimet

Bidragsytere:
  • Eli Bjørhusdal

Tidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift
ISSN 0800-336X
e-ISSN 1504-3053
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Volum: 33
Hefte: 3
Sider: 183 - 194

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kritiske vegval for det norske språkregimet

Sammendrag

Forvaltninga av bokmål og nynorsk storkna gjennom 1900-talet i ei form for aktiv, men nøytral språkregulering. Dette språkregimet er no under press frå to hald: På det eine står regjeringa med ein individualistisk og statsminimal argumentasjon. På det andre står aktivistar og fagfolk som, inspirerte av global språkforvitring og internasjonal språkrettstenking, vil ha sterkare reguleringar for å sikre dei minste språka. I dette språkpolitiske klimaet utarbeider regjeringa ei heilt ny språklov, som er venta i 2017. Vala som blir tekne i dette arbeidet, vil ha fylgjer for den politiske handteringa av språkassimilasjon og språkskifte, og dermed for små og utsette språksamfunn i Noreg.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Eli Bjørhusdal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1