Cristin-resultat-ID: 1377850
Sist endret: 28. november 2017 10:16
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2016

Strategiar for språkleg velferd

Bidragsytere:
  • Eli Bjørhusdal

Bok

Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016
ISBN:
  • 9788215027722

Utgiver

Universitetsforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2016
Sider: 97 - 113
ISBN:
  • 9788215027722
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategiar for språkleg velferd

Sammendrag

Kapittelet handlar om norsk språkforvaltning, det vil seie offentleg styring av nynorsk- og bokmålsbruk. Føremålet er å sjå sentrale språkpolitiske omgrep og ordningar i eit velferdsteoretisk perspektiv, og eit vesentleg spørsmål er om argumenta for og mot velferdsuniversalisme og målstyring kan brukast på same måten i språkpolitikk som i annan velferdspolitikk. Universalmodellen kan vere tilstrekkeleg på det økonomiske feltet, der velferdsrettane tek sikte på å sikre det utsette individet. Men språk er eit gruppefenomen. Ein kan dermed spørje seg om språklege velferdsrettar òg må ta sikte på å sikre det utsette språkkollektivet, og om språkpolitisk gruppedifferensiering kan vere ein strategi for å sikre språkleg velferd for språksamfunn i mindretal.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Eli Bjørhusdal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.

Amdam, Jørgen; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove. 2016, Universitetsforlaget. HVO, MFVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1