Cristin-resultat-ID: 1385576
Sist endret: 10. oktober 2016, 18:38
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Smarttelefonapplikasjoner som hjelpemiddel til håndtering av egne legemidler – opplevd nytteverdi og behov knyttet til brukskvalitet

Bidragsytere:
 • Anne Lise Sagen Major og
 • Anita Das

Tidsskrift

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
ISSN 0029-1935
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Volum: 124
Hefte: 6
Sider: 34 - 37

Importkilder

Norart-ID: 1600598746

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smarttelefonapplikasjoner som hjelpemiddel til håndtering av egne legemidler – opplevd nytteverdi og behov knyttet til brukskvalitet

Sammendrag

Hensikt Hensikten med studien var å ­undersøke hvordan kronisk syke pasienter ­opplevde å bruke en smarttelefonapplikasjon som hjelpemiddel for å håndtere egne legemidler. Materiale og metode Det ble gjennomført 9 ­semistrukturerte dybdeintervjuer med pasienter som hadde brukt en av to ulike smart­telefonapplikasjoner i minst to uker. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Systematisk tekstkondensering ble brukt som analysemetode. Resultater Pasientene opplevde at applikasjonene hjalp dem å huske å ta medisinen, og flere beskrev at en slik applikasjon var nyttig for å holde oversikten over ­legemiddelbruken. Særlig ­pasienter som stod på tidskritiske legemidler og pasienter som ikke hadde ­etablerte rutiner for legemiddelbruken sin, ­rapporterte slik nytteverdi. Det ble identifisert ønsker om individuelt ­tilpassede løsninger blant annet vedrørende alarmlyd og -styrke, samt fleksibilitet knyttet til påminnelser og registrering av faktisk legemiddelbruk. Konklusjon En smarttelefonapplikasjon kan være et nyttig hjelpemiddel for å huske å ta legemidler, monitorere egen ­lege­middelbruk, samt å få oversikt over og informasjon om egne resepter og ­legemidler. Brukskvaliteten av slike applikasjoner har imidlertid stor betydning for bruk og opplevd nytteverdi.

Bidragsytere

Anne Lise Sagen Major

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Anita Das

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 2 av 2