Cristin-resultat-ID: 1390025
Sist endret: 28. februar 2017 13:25
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten

Bidragsytere:
 • Anders Grimsmo
 • Audhild Løhre
 • Tove Røsstad
 • Ingunn Gjerde
 • Ina Heidi Heiberg og
 • Aslak Steinsbekk

Tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning
ISSN 2387-5976
e-ISSN 2387-5984
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Trykket: 2016
Volum: 2
Hefte: 2
Sider: 78 - 87
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten

Sammendrag

Et av hovedmålene i samhandlingsreformen har vært at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Kommuner og foretak er derfor i den nye helse- og omsorgsloven blitt pålagt å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om innleggelse og utskrivning av pasienter. Vi har fulgt noen sykehus og kommuner som sammen har forsøkt å utvikle helhetlige pasientforløp for KOLS, hjertesvikt, slag og hoftebrudd som også omfattet oppfølging i kommunen. Vi finner at spesialisering av tjenester og personell i primærhelsetjenesten for oppfølging av spesifikke diagnoser hverken er bærekraftig eller funksjonelt. I tillegg vil det å forlenge diagnosespesifikke forløp fra sykehus ut i kommunen bidra til fragmentering av tjenestene til eldre og kronisk syke. I noen av kommunene ble det utviklet og tatt i bruk generisk diagnoseuavhengige forløp. Det fungerte for disse kommunene og framstår som en mer bærekraftig modell. Nøkkelord: Samhandling, behandlingslinje, kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, utskrivningsklare pasienter, multisyke pasienter.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anders Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Audhild Løhre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Tove Garåsen Røsstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tove Røsstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ingunn Gjerde

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ina Heidi Heiberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »