Cristin-resultat-ID: 1399942
Sist endret: 14. november 2016 12:43
Resultat
Lærebok
2014

Helsekommunikasjon og digitale medier

Bidragsytere:
  • Nina Sletteland

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Lærebok
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 219
ISBN: 978-82-05-46008-9

Klassifisering

Emneord

Nettbasert veiledning • Helsepedagogikk • Helseinformasjon • Selvhjelp, hjelpemiddel • Helsefremmende allmenndannelse

HRCS

  • Helsekategori: 20 - Generell helserelevans
    Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsekommunikasjon og digitale medier

Sammendrag

Digitale medier brukes utstrakt og i økende grad for å innhente eller formidle informasjon om helse. Denne boken handler om de utfordringer og muligheter dette fører til for brukere og ytere av helsetjenester. Pasientgrupper og brukerorganisasjoner finner både kunnskap og hverandre på internett. Det legger til rette for større grad av selvbestemmelse og empowerment. Samtidig fører økt teknologikompetanse hos dagens og morgendagens brukere av helsetjenester til nye krav til helsepersonells fagkunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Helse- og omsorgsinstitusjonene – og utdanningsinstitusjonene – må ta høyde for dette, og aktivt utforske og ta i bruk de redskapene digitale medier tilbyr, slik at mennesker som kan og ønsker det, skal få dekket sine behov for informasjon, støtte og behandling der de er – og når de trenger det. Helsekommunikasjon og digitale medier er skrevet for personell i yrker hvor helsefremmende kommunikasjon og helsepedagogikk er viktig, og for studenter i helse- og sosialfag, sykepleie, folkehelsevitenskap og helsefremmende arbeid.

Bidragsytere

Nina Sletteland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1