Cristin-resultat-ID: 1399944
Sist endret: 14. november 2016 12:42
Resultat
Fagbok
2012

Helsefremmende lokalsamfunn

Bidragsytere:
 • Nina Sletteland og
 • Ruth Marie Stensland Donovan

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagbok
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 234
ISBN: 978-82-05-41068-8
Revidert utgave

Klassifisering

Emneord

helsefremmende tiltak • Helsekommunikasjon • Folkehelse • Empowerment • Helseatferdsteorier

HRCS

 • Helsekategori: 20 - Generell helserelevans
  Aktivitet: 3 - Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsefremmende lokalsamfunn

Sammendrag

Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer. I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede–proceed-modellen og sosial markedsføring.

Bidragsytere

Nina Sletteland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Redaksjonskommisjon
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Ruth Marie Stensland Donovan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2