Cristin-resultat-ID: 1399970
Sist endret: 14. november 2016 11:21
Resultat
Brosjyre
2001

Guide til en helt fantrastisk russefeiring

Bidragsytere:
  • Nina Sletteland

Om resultatet

Brosjyre
Publiseringsår: 2001

Klassifisering

Emneord

Helsefremmende innholdsstoff • Ungdom og rus • Ungdom og psykisk helse • Helseinformasjon • Helsefremmende allmenndannelse

HRCS

  • Helsekategori: 20 - Generell helserelevans
    Aktivitet: 3.1 - Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Guide til en helt fantrastisk russefeiring

Sammendrag

Utarbeidet informasjonsmateriell med hensikt å redusere rusrelatert helserisiko ved russefeiring.

Bidragsytere

Nina Sletteland

  • Tilknyttet:
    Faglig ansvarlig
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1