Cristin-resultat-ID: 1403649
Sist endret: 30. januar 2017, 11:33
Resultat
Lærebok
2016

Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere

Bidragsytere:
 • Elisabeth Holm Hansen og
 • Steinar Hunskaar

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Norsk Forlag A/S
NVI-nivå 1

Om resultatet

Lærebok
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 387
ISBN: 978-82-05-48460-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere

Sammendrag

Boken gir en omfattende og systematisk gjennomgang av legevaktens organisering, drift og yrkesutøvelse. Den presenterer også noen typiske og vanlige kliniske problemstillinger, med vekt på forløpene, fra den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp gjennom råd, behandling på legevakten eller innleggelse i sykehus. Boken er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider i legevakt og legevaktsentral, for turnusleger og andre legevaktleger, for utdanningskandidater i allmennmedisin og for studenter i sykepleie og medisin. Ambulansearbeidere, paramedics, spesialsykepleiere og andre som samarbeider med legevaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden eller i kommunehelsetjenesten, vil ha nytte av boken. Legevaktledere på alle nivåer er også målgruppe.

Bidragsytere

Elisabeth Holm Hansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Steinar Hunskår

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Steinar Hunskaar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Luftveisplager og kortvarig feber hos unge.

Loose, Lene; Elde, Erlend; Aune, Marcus Bubandt Arentz; Vallersnes, Odd Martin. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIOFaglig kapittel

Møtet mellom pasient og vaktlege: Klinisk kommunikasjon på legevakt.

Schei, Edvin. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBFaglig kapittel

Trygg legevakt.

Morken, Tone. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. NORCEFaglig kapittel

Barn.

Stensland, Per Steinar; Hunskaar, Steinar. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBFaglig kapittel

Trussel om selvmord.

Johansen, Ingrid H.. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. NORCEFaglig kapittel
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »