Cristin-resultat-ID: 1408212
Sist endret: 24. juni 2020 13:53
Resultat
Rapport
2010

Evaluering av innbyggerinitiativordningen

Bidragsytere:
 • Elin Kittelsen
 • Dag Arne Christensen
 • Jacob Aars
 • Gro Sandkjær Hanssen og
 • Jan Erling Klausen

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 182
ISBN: 978-82-7071-862-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av innbyggerinitiativordningen

Sammendrag

Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. Studien har sett på om ordningen er kjent, hvordan den er blitt tatt i bruk, og hvordan ulike aktører vurderer ordningen.

Bidragsytere

Elin Kittelsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jacob Aars

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Gro Sandkjær Hanssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Jan Erling Klausen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5