Cristin-resultat-ID: 1410273
Sist endret: 16. januar 2017 13:58
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus?

Bidragsytere:
 • Jayson O. J Swanson
 • Nina Alexandersen og
 • Terje P. Hagen

Tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning
ISSN 2387-5976
e-ISSN 2387-5984
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Publisert online: 2016
Trykket: 2016
Volum: 2
Hefte: 2
Sider: 125 - 134
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus?

Sammendrag

I Følge helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 skal kommunene tilby heldøgns medisinsk akuttbehandling fra 1. januar 2016. Målet med tilbudet som er kalt kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØDH), er å redusere antall innleggelser ved sykehusene særlig for den eldre befolkningen. I notatet analyseres om etablering av ØDH-er faktisk har påvirket antall innleggelser ved sykehusene. Vi har hentet inn data om antall innleggelser fra Norske paientregister, data om demografiske variable og data om det kommunale tilbudet av tjeneste utover ØHD-ene fra Statistisk sentralbyrå og data om tidspunkt for etablering av ØHD-ene fra kommunene. Data er analysert som et panel med faste effekter for kommune. Konklusjonene er at innføring av ØDH-ene har hatt effekt, men også at effektene varierer betydelig med hvordan ØDH-ene er organisert. I gjennomsnitt finner vi effekter av innføring av ØDH-er på innleggelser for pasienter over 80 år på knapt (minus) 2%. Det ØDH-ene som er samlokalisert med legevekt og som har god legeberedskap som har effekter. ØDH-er som har annen organisering enn dette har i gjennomsnitt ingen effekt, men det er store variasjoner på kommunenivå.

Bidragsytere

Jayson O. J Swanson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Nina Alexandersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3