Cristin-resultat-ID: 1424240
Sist endret: 22. mai 2017 12:34
Resultat
Rapport
2016

Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway

Bidragsytere:
 • Johannes Bergh
 • Dag Arne Christensen og
 • Richard E. Matland

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2016
Hefte: 2016:12
Antall sider: 47
ISBN: 978-82-7763-506-4
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Innvandrere • Valgdeltakelse • Politisk mobilisering • Eksperimenter

Finansiering

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Prosjektkode: 10103

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway

Sammendrag

This report describes the results of two sets of randomized Get-Out-the-Vote experiments, testing the effectiveness of mail mobilization appeals directed at immigrants as well as SMS text messages directed at both immigrants and native voters in Norway. The results show that GOTV mobilization drives among immigrant communities can be quite effective. The same is true for GOTV campaigns directed at another low turnout group: young voters. These results indicate that the mobilization tools used in the experiments could be employed to raise turnout in future Norwegian elections.

Tittel

Velgermobilisering. Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved lokalvalget i 2015

Sammendrag

I forbindelse med lokalvalget i 2015 ble det gjennomført to grupper av eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene var å undersøke hvilke tiltak som vil være mest effektive for å mobilisere folk til å stemme. I den første gruppen av eksperimenter ble det sendt brev til stemmeberettigede innvandrere i forkant av valget. Det andre eksperimentet var en kampanje med bruk av tekstmeldinger (SMS) som rettet seg mot alle velgere; både de med og uten innvandrerbakgrunn. Alle tre brevene og SMSene viste seg å ha større effekt på valgdeltakelsen enn det var grunn til å forvente. Effekten var størst i to grupper av velgere som kjennetegnes av å ha lav valgdeltakelse: unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn. Resultatene tyder på at de tiltakene som her er prøvd ut, vil være effektive virkemidler for å øke valgdeltakelsen ved fremtidige norske valg.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Johannes Bergh

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Richard E. Matland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Loyola University of Chicago
1 - 3 av 3