Cristin-resultat-ID: 1426730
Sist endret: 16. februar 2017, 15:23
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2016

Bidrar opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner til økt brukertilfredshet hos beboerne i et lavterskel hybelhus?

Bidragsytere:
 • Stian Biong og
 • Linn Renathe Gjersing

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2016
Volum: 12
Hefte: 3
Sider: 210 - 220

Importkilder

Norart-ID: 1600604980

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bidrar opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner til økt brukertilfredshet hos beboerne i et lavterskel hybelhus?

Sammendrag

Studien beskriver brukertilfredsheten med samarbeid før, under og etter en intervensjon for å øke miljøarbeideres kompetanse i språk og språkobservasjoner i et lavterskel hybelhus. Beboere fra to andre hybelhus uten intervensjon var kontrollgruppe. Forskjeller i gjennomsnittsskår mellom beboere i hybelhus med og uten intervensjon ble undersøkt med Students t-test. Før og under intervensjonen var beboerne ved hybelhusene uten intervensjon i gjennomsnitt litt mer fornøyd med samarbeidet med ansatte. Etter intervensjonen var det beboerne fra hybelhuset med intervensjon som var mest fornøyd. Opplæ- ring av ansatte i språk og språkobservasjoner kan gi økt tilfredshet blant beboerne når det gjelder samarbeidet med ansatte

Bidragsytere

Stian Nissen Biong

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Stian Biong
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Renathe Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2