Cristin-resultat-ID: 1430329
Sist endret: 30. januar 2017, 17:48
NVI-rapporteringsår: 2016
Resultat
Vitenskapelig monografi
2016

Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen

Bidragsytere:
 • Tomas Sundnes Drønen
 • Kari Storstein Haug
 • Geir Skeie og
 • Gerd Marie Ådna

Utgiver/serie

Utgiver

Hertervig Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig monografi
Publiseringsår: 2016
Antall sider: 128
ISBN: 978-82-8217-231-8

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Religionspedagogikk • Den norske kirke • Trosopplæring • Globalisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Teologi og religionsvitenskap
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen

Sammendrag

Boken diskuterer globaliseringens konsekvenser for barns og unges oppvekstvilkår, men særlig henblikk på hvordan Den norske kirkes trosopplæring møter utfordringer og muligheter som disse fører med seg. Viktige spørsmål som tas opp, er hvordan globale prosesser påvirker læring i trosopplæringen, og hvilke utfordringer dette skaper for formidling og læring

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tomas Sundnes Drønen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kari Storstein Haug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Geir Skeie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Gerd Marie Ådna

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4