Cristin-resultat-ID: 1435255
Sist endret: 24. august 2018, 13:16
Resultat
Rapport
2017

Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Bidragsytere:
 • Gro Vatne Brean
 • Kari Slinning
 • Nina Sanner
 • Astri Lindberg
 • Hilde Melsom
 • Heidi Jacobsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 31
ISBN: 978-82-92510-18-6

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Psykologi
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Sammendrag

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse leverer med dette sin anbefaling om utredningsmetoder og behandlingsmetoder ved foreldre-barn sentre, på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Anbefalingene bygger på innspill fra et samlet fagmiljø, og ved en grundig intern prosess, som er beskrevet nærmere i innledningen. Det er viktig å merke seg at det er særlig tre forhold som avgjør om en metode er god: de psykometriske målegenskapene ved den enkelte metode, nivået på kompetansen og ferdighetene hos den enkelte fagutøver som benytter metoden og at metoden benyttes på målgruppen den er laget for. I dette inngår også en løpende lokal evaluering av arbeidet med å implementere de ulike metoder, slik det er nærmere beskrevet i sluttdelen av anbefalingene. Det er også viktig å bemerke at utviklingen på feltet går raskt, og at anbefalingene derfor bør revideres etter noe tid. Spesielt gjelder dette temaer som i dag er dårlig dekket på grunn av kunnskapsmangel, kanskje spesielt saker knyttet til vold og overgrep. Bemerk også at det foreløpig finnes lite kunnskap om metodenes bruk i saker knyttet til minoritetsproblematikk. En annen viktig presisering er at uavhengig av hvordan foreldre-barn sentrene organiseres, er det avgjørende at det finnes spesialisert kompetanse på utredning og behandling av små barn og deres foreldre.

Bidragsytere

Gro Vatne Brean

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Kari Slinning

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Nina Sanner

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Astri Lindberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Hilde Melsom

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »