Cristin-resultat-ID: 1440629
Sist endret: 30. januar 2017, 09:35
Resultat
Rapport
2007

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Bidragsytere:
 • Thomas Dahl
 • Trond Hallgeir Buland og
 • Thomas Hugaas Molden

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 18
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Sammendrag

Leksehjelpen i norsk skole har vokst i omfang de siste årene, fra å omfatte bare litt i overkant av 10 prosent av skolene for 6 år siden til nå å være et tilbud ved over halvparten av norske skoler, grunnskole som videregående opplæring. Leksehjelpen er i hovedsak organisert av den enkelte skole med lærere som leksehjelpere, den er rettet generelt mot alle elever og er ikke fagspesifikk. Den finnes på alle trinn i norsk skole, i hovedsak som et tilbud rettet mot flere trinn eller hele skolen. Mange leksehjelptilbud er knyttet til skole-fritidsordning. Frivillige organisasjoner er også involvert i mange opplegg, både på og utenfor skolen.

Bidragsytere

Thomas Dahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS

Trond Hallgeir Buland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SINTEF Digital ved SINTEF AS

Thomas Hugaas Molden

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 3 av 3