Cristin-resultat-ID: 1445007
Sist endret: 11. juli 2017, 10:52
Resultat
Rapport
2017

RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom

Bidragsytere:
 • Kristin Skeide Fuglerud
 • Kjersti Lunde Ellingsen
 • Kristin K. Urrang og
 • Trenton Wade Schulz

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk Regnesentral

Serie

Report at the Norwegian Computing Center
ISSN 0809-8492

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 1034
Antall sider: 33
ISBN: 978-82-539-0544-0

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig teknologi
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer erfaringer, valg, beslutninger og resultater fra RevmaRApp prosjektet. Gjennom prosjektet har vi utviklet en egenmestringsapp for i mennesker med revmatisme og andre mennesker som opplever tretthet og utmattelse over tid. Appen er basert på aktivitetsregulering. Det er en mestringsstrategi som går ut på å prioritere og porsjonere de daglige aktivitetene for gjennom det å utnytte den begrensede energien mest mulig effektivt. Det kan gi økt mestring og bedre mulighet for å delta i prioriterte og betydningsfulle aktiviteter Gjennom appen kan brukerne registrere sine daglige aktiviteter over en begrenset periode. Deretter kan de sortere aktivitetene i forhold til energibruk og etydning, og dermed få oversikt over egne aktivitetsmønstre. Applikasjonen kan bidra til at brukere setter egne mål, som kan føre til en atferdsendring. Målet er å hjelpe brukeren til å få en oversikt over sine egne aktivitetsmønstre, og deretter reflektere over hvorvidt og hvordan de kan prioritere og regulere sine aktiviteter, for å bedre opprettholde energi for de viktigste tingene i livet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Skeide Fuglerud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved IKT Forskning ved Norsk Regnesentral

Kjersti Lunde Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin K. Urrang

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Trenton Schulz

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Trenton Wade Schulz
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved IKT Forskning ved Norsk Regnesentral
1 - 4 av 4