Cristin-resultat-ID: 1450036
Sist endret: 22. januar 2018, 12:06
Resultat
Faglig foredrag
2016

Spolupraca bez rivality v norskych socialnych sluzbach. Cooperation without rivalry in social services in Norway.

Bidragsytere:
 • Miroslava Tokovska og
 • Anna Chalachanova

Presentasjon

Navn på arrangementet: XIII. Celoslovenska konferencia sestier pracujucich v zariadeniach socialnych sluzieb
Sted: Ruzomberok
Dato fra: 2. september 2016
Dato til: 3. september 2016

Arrangør:

Arrangørnavn: Katolsk universitet i Ruzomberok, Slovakia

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2016

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Sosialt arbeid • Tverrfaglig samarbeid • Vernepleie • Helsefaglig arbeid

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spolupraca bez rivality v norskych socialnych sluzbach. Cooperation without rivalry in social services in Norway.

Sammendrag

Sociálne služby v Nórsku majú výrazne progresívny charakter a aktuálne reagujú na potreby svojich občanov. Ich cieľom je na úrovni komunitných sociálnych služieb podporovať nezávislosť, sebaobsluhu, sebarozhodovanie a napĺňanie sociálnych potrieb prostredníctvom sociálnych aktivít u osôb odkázaných na sociálne služby. K naplneniu týchto cieľov je nevyhnutná spolupráca viacerých subjektov – organizácií, samosprávy a pomáhajúcich profesionálov z rôznych oblastí. Príspevok prináša komparatívny pohľad na taxatívne vymedzenie spolupráce v sociálnych službách, koordináciu i sieťovanie sociálnych služieb medzi rôznymi organizáciami a samosprávou ako základného predpokladu spolupráce v Nórsku a na Slovensku.

Tittel

Cooperation without rivalry in social services in Norway

Sammendrag

Social services in Norway are of a very progressive character. Services are organized in a way that makes it possible to react to the actual needs of citizens. The purpose of social services on the community level is to support independency, self-servicing, decission making and fulfilling of social needs through different activities with and for people recipients of social services. To achieve those goals it is very important to set a focus on cooperation between different provideres of social services on different levels such as – organizations, municipalities and helping professions from different areas of health and social services. The paper brings comparative view on taxative definition of cooperation within the field of social services, coordination in mapping of different social services between different organizations and municipality as a fundamental premise for cooperation, in Norway and Slovakia.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anna Chalachanova

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2