Cristin-resultat-ID: 1453167
Sist endret: 11. januar 2018 13:38
Resultat
Rapport
2017

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Bidragsytere:
 • Finn Ove Båtevik
 • Brita Gjerstad
 • Gro Marit Grimsrud
 • Øystein Lund Johannessen
 • Grete Netteland
 • Svein Ingve Nødland
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Stavanger

Serie

Reports from the University of Stavanger
ISSN 0806-7031

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: 62
Antall sider: 207
ISBN: 978-82-7644-701-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Sammendrag

Prosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om arbeidsinnvandringen til Vestlandet, og hvordan kommunene på Vestlandet, både i eget arbeid og i samarbeid med andre, kan håndtere arbeidsinnvandringen slik at ressurspotensialet som denne gruppen representerer for arbeids- og samfunnsliv, ivaretas på best mulig måte. Dette er et perspektiv som i for liten grad har kommet fram i innvandringsforskningen ellers. Prosjektet består av tre delprosjekter. Disse skal samlet gi ny innsikt i arbeidsinnvandringen til Vestlandet og hvordan kommuner og fylker tilrettelegge for denne. Første delprosjekt skal gi ny kunnskap om hva som kjennetegner arbeidsinnvandringen til landsdelen. Delprosjekt to handler i tråd med dette om å fremskaffe kunnskap om i hvilken grad kommunene har en politikk, organiserer og klarer å tilby tjenester tilpasset arbeidsinnvandrere, herunder også aktivisering av innvandrergrupper. Delprosjekt tre legger i tråd med dette vekt på å belyse kommuner og fylkeskommuners tilrettelegging av informasjon for arbeidsinnvandrere og hvorvidt den aktuelle målgruppen opplever denne informasjonen som relevant og tilfredsstillende, eventuelt hvordan den bør forbedres. Ved å utforske hvordan kommuner og fylkeskommuner legger til rette (eller ikke legger til rette) for integrering og inkludering av arbeidsinnvandrere og undersøke hvordan denne gruppen faktisk opplever den kommunale Innsatsen, vil prosjektet samlet sett bidra med kunnskap som på sikt kan gjøre Vestlands-kommunene både mer bærekraftige og livskraftige.

Bidragsytere

Finn Ove Båtevik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking

Brita Gjerstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gro Marit Grimsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
Aktiv cristin-person

Øystein Lund Johannessen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Grete Netteland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »