Cristin-resultat-ID: 1456358
Sist endret: 8. september 2017, 14:30
Resultat
Rapport
2017

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bidragsytere:
 • Line Melby
 • Marian Ådnanes og
 • Frida Kasteng

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2017
Hefte: A28053
Antall sider: 100
ISBN: 9788214061987
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Sammendrag

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle behov? 3) Hva er behovet for kompetanseutvikling blant sykepleiere som jobber i psykisk helsevern og TSB? Datagrunnlaget i studien er tre fokusgruppeintervjuer med 38 sykepleiere ansatt i psykisk helsevern/TSB, samt en nasjonal spørreundersøkelse til sykepleiere ansatt på samme felt. 1918 respondenter har besvart undersøkelsen. Studien viser at sykepleierne har stort ansvar, og at de utfører et stort mangfold av arbeidsoppgaver. Samtidig er det flere områder der de mener det er behov for større innsats for å møte pasientenes behov. Særlig gjelder dette involvering av pasienter og pårørende samt oppmerksomhet på behov knyttet til seksualitet/samliv og åndelige/ eksistensielle behov. Sykepleierne oppgir at det jobbes godt med pasientenes fysiske helse, men også at det her trengs mer for å imøtekomme pasientenes behov. Når det gjelder kompetanseutvikling ønskes mer sykepleiefaglig veiledning og mer kunnskap, først og fremst om: medisinfri behandling, pasienter med minoritetsbakgrunn samt ny teknologi for oppfølging og behandling.

Bidragsytere

Line Melby

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Marian Ådnanes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Frida Kasteng

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3