Cristin-resultat-ID: 1458122
Sist endret: 3. april 2018 09:52
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2017

Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse

Bidragsytere:
 • Dag Arne Christensen
 • Tord Skogedal Lindén
 • Brita Ytre-Arne og
 • Jacob Aars

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetsforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2017
Antall sider: 238
ISBN: 9788215027852

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Tverrfaglig samfunnsforskning
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse

Sammendrag

Begrepet «tjenestedemokrati» antyder at innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier. De har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester. Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke rettigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag? Bokas første del tar for seg ulike sider ved innbyggernes forhold til velferdsstaten, mens andre del fokuserer på hvilke konsekvenser synspunkter på tjenestene fra henholdsvis brukere og mediene har for politisk tillit og de enkelte velferdsinstitusjonene. Tema er blant annet tilfredshet med velferdstjenestene, medienes betydning og de sosiale medienes rolle i samfunnsdebatten om velferdstjenester og velferdspolitikk, innbyggerinnflytelse og omdømmehåndtering.

Bidragsytere

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tord Skogedal Linden

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tord Skogedal Lindén
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Brita Ytre-Arne

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Inst. for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Jacob Aars

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Mediene og velferdsstaten - hva mener publikum?

Sjøvaag, Helle; Ytre-Arne, Brita. 2017, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem.

Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal. 2017, Universitetsforlaget. NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Tjenestedemokratiet.

Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017, Universitetsforlaget. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse.

Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017, Universitetsforlaget. NORCE, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forord.

Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017, Universitetsforlaget. NORCE, UIBForord
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »