Cristin-resultat-ID: 1459522
Sist endret: 20. mars 2017 10:47
Resultat
Intervju
2017

Piller versus psykologisk terapi hos deprimerte barn

Bidragsytere:
  • Therese Kristine Dalsbø

Om resultatet

Intervju
Publiseringsår: 2017
Sted: Sykepleien
Type: Internett
Dato: 13. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Piller versus psykologisk terapi hos deprimerte barn

Sammendrag

Antidepressiva og psykologisk terapi hjelper like godt mot depresjon hos barn, viser ny systematisk oversikt. – Men ikke glem at fysisk aktivitet og veiledning hjelper best, sier psykiatrisk sykepleier. Ifølge Folkehelseinstituttet har 1 av 20 norske barn depresjon. Totalt bruker omtrent 2 av 100 barn og unge opp til 19 år antidepressive medikamenter i Norge. Bruken har steget de siste årene. Men virker pillene like godt som psykologisk terapi? Og hva med bivirkninger? Ingen forskjell Avdeling for kunnskapsoppsummering på Folkehelseinstituttet har sett på effekter av psykologisk terapi sammenliknet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer. De fant ingen sikre forskjeller mellom de ulike behandlingsformene. Konklusjonen er at de ikke kan si noe sikkert om effekten når disse behandlingsformene sammenliknes. Dessuten har forfatterne svært liten tillit til dokumentasjonen. Siden forrige Cochrane-oversikt kom i 2014, er det publisert en ny studie. Til sammen var det kun tre studier med i den systematiske oversikten, med totalt 481 barn mellom 11 og 18 år. Hvorfor piller? – Hva er vitsen med å sette barn på antidepressiva når det ennå ikke er vist noen klar effekt til forskjell fra psykologisk terapi? – Antidepressiva har en klar positiv effekt over placebo, men sammenliknet med psykologisk terapi er det ikke mulig å si hva som er best, sier førsteforfatter av rapporten fra Folkehelseinstituttet, Therese Dalsbø, og fortsetter: – Derfor blir det viktigste å ha en god samvalgsprosess med barnet og familien. Det handler om å ta utgangspunkt i hva som er viktig for barnet. For noen barn kan det være mer praktisk og enklere å ta en pille. Det kan handle om at det er lang avstand til psykolog eller at barnet ikke liker å snakke om problemer med fremmede. Dessuten kan det være lenge å vente for å få psykologhjelp, og i en akutt fase kan det kanskje være godt for barnet å få rask legemiddel-hjelp. BIVIRKNINGER: - Vi vet mindre om bivirkninger ved psykologisk terapi enn ved legemidler fordi det er lite studert, sier Therese Dalsbø hos Folkehelseinstituttet, avdeling for kunnskapsoppsummering. Bivirkninger – Men det er vel mer bivirkninger ved å ta en pille? – Man har vært redd for at barna kan bli mer lei seg eller få selvmordstanker ved bruk av antidepressiva, men vi så ingen tydelig forskjell i denne typen bivirkning i de inkluderte studiene. De hadde kort behandlingstid på maks tre måneder. Vi vet mindre om bivirkninger ved psykologisk terapi enn ved legemidler fordi det er lite studert. – Hva tenker du at helsesøstre bør ta til seg fra denne systematiske oversikten? – De bør vite at det er minst to effektive behandlingsformer for barn som er deprimerte: Antidepressiva og/eller psykologisk terapi. Dessuten kan de videreutdanne seg innen kognitiv atferdsterapi. Psykologisk terapi er fremdeles førstevalget i vår nasjonale retningslinje, sier Dalsbø.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

  • Tilknyttet:
    Intervjuobjekt
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1