Cristin-resultat-ID: 1465174
Sist endret: 19. april 2017, 08:04
Resultat
Kronikk
2017

Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet

Bidragsytere:
 • Marta Bivand Erdal og
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen

Tidsskrift

Dagbladet
ISSN 0805-3766
e-ISSN 0807-2043

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2017
Publisert online: 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet

Sammendrag

Statsborgerskapet er den formelle bekreftelsen på båndet mellom stat og borger. Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk. Bakteppet for lovforslaget er ikke mindre dramatisk: Faren for terrorhandlinger og den økende oppmerksomheten om fremmedkrigere er forhold som kan legitimere nytenkning om straffetiltak. Ingen forskning vi kjenner til kan imidlertid dokumentere at innføring av tap av statsborgerskap har en forebyggende effekt på deltakelse i terrorvirksomhet. Lovforslaget legger en slik effekt til grunn, men dette bygger verken på forskning eller forarbeidene i NOU2015:4 Tap av statsborgerskap.

Bidragsytere

Marta Bivand Erdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Arnfinn Haagensen Midtbøen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2